|  TARCICA   |   FRYZY  |   KRAWĘDZIAKI  |  WYROBY GOTOWE    |   OPAŁ   |

Kliknij aby powiększyć
Tabele twardości drewna
Wady drewna
Klasyfikacja tarcicy
SKLEP
Zabezpieczanie drewna
 Wszystkie nasze produkty ,
 wytwarzane są
z surowców
pochodzących
 z Lasów Państwowych , które posiadają certyfikat FSC

 

 

 

 

W drewnie okrągłym według Polskiej Normy PN-79/D-01011 wyróżniamy następujące wady :
 1. Sęki ;
                  a) sęk otwarty :
                    - sęk zarośnięty ,
                    - sęk nie zarośnięty ,
                    - sęk zdrowy ,
                    - sęk nadpsuty ,
                    - sęk zepsuty ,

                    - sęk pojedynczy ,
Pęknięcie czołowe

                    - skupienie sęków ,
                  b) sęk zarośnięty :
Róża

                    - guz ,
                    - róża ,
                    - brewki .
Krzywizna

 2. Pęknięcia ;
                  a ) pęknięcia czołowe :
                    - rdzeniowe ,
                    - okrężne ,
                  b ) pęknięcia boczne :
                    - pęknięcia z przesychania ,
                    - pęknięcia mrozowe ,
                  c ) pęknięcia czołowo-boczne :
                    - pęknięcia nie głębokie ,
                    - pęknięcia głębokie ,
                    - pęknięcia przechodzące .
 3. Wady kształtu ;
                  a ) krzywizna ,
                    - jednostronna ,
                    - dwustronna ,
Martwica ( zabitka )

                    - wielostronna ,

                   b ) zbieżystość ,
                   c ) spłaszczenie ,
                   d ) zgrubienie odziomkowe ,
                   e ) napływy korzeniowe ,
                   f  ) rak ,
                   g ) obrzęk ,
                   h ) skręt włókien .
4 . Wady budowy drewna ;
                   a ) zakorek :
Wewnętrzny biel

                    - otwarty ,
                    - zarośnięty ,
                   b ) martwica ( zabitka ) :

                    - otwarta ,
                    - zarośnięta ,
                   c ) rdzeń mimośrodowy ,
                   d ) wielordzenność ,
                   e ) nierównomierna szerokość słojów rocznych ,
                   f ) twardzica ,
                   g ) drewno ciągliwe ,
                   h ) pęcherz żywiczny ( gniazdo żywiczne ) ,
                   i ) przeżywiczenie .                          
 5. Zabarwienie drewna ;
                   a ) fałszywa twardziel ,
                   b ) wewnętrzny biel ,
                   c ) zaciągi garbnikowe ,                 

                   d ) zabarwienie drewna wskutek działania wody ,
                   e ) zaparzenie ,
                   f  ) sinizna ,
                   g ) czerwień bielu ,
                   h ) brunatnica .   
 6. Zgnilizny :
                   a ) twarda :
                    - zewnętrzna ,
                    - wewnętrzna ,

                    - rozproszona ,
Zgnilizna wewnętrzna

                   b ) miękka :
                    - zewnętrzna ,
                    - wewnętrzna ,
                    - rozproszona .
Obecność ciał obcych

 7. Uszkodzenia mechaniczne
;
                  
a ) chodniki owadzie :
                    - powierzchowne ,
                    - płytkie ,
                    - głębokie ,
                    - małe ,
                    - duże ,

                   b ) spała żywiczna ,
                   c ) obecność ciał obcych ,
                   d ) zwęglenia ,
                   e ) uszkodzenia przez ptaki ,
                   f  ) zaciosy ,
                   g ) otarcie kory .

|    FIRMA    |    PRODUKTY    |    AKTUALNOŚCI    |    OGŁOSZENIA    |    LOKALIZACJA    |    KONTAKT    |  
Nowość !!!       Lubryka do drewna